1

Project
administratie

Meer Grip op Jouw Project

1

Projectadministratie

Meer Grip op Jouw Project

Projecten op HR gebied kosten vaak veel tijd en processen kunnen soms stroef verlopen. Uit ervaring blijkt dat leidinggevenden en HR functionarissen vaak al overlopen door de dagelijkse werkzaamheden waardoor projecten niet de aandacht en tijd krijgen die nodig zijn om een optimaal resultaat te behalen. Conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd maar de verdere opvolging of implementatie wordt vaak op de lange baan geschoven. 

De verantwoordelijkheid en coördinatie van bepaalde projecten kan ik in zijn geheel op me nemen. Ik kan het project geheel naar jouw wens oppakken, je ontzorgen waar nodig, toegespitst op de behoeften van de organisatie. Vooraf wordt het traject duidelijk besproken en afspraken vastgelegd.

Projecten op HR gebied kosten vaak veel tijd en processen kunnen soms stroef verlopen. Uit ervaring blijkt dat leidinggevenden en HR functionarissen vaak al overlopen door de dagelijkse werkzaamheden waardoor projecten niet de aandacht en tijd krijgen die nodig zijn om een optimaal resultaat te behalen. Conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd maar de verdere opvolging of implementatie wordt vaak op de lange baan geschoven. 

De verantwoordelijkheid en coördinatie van bepaalde projecten kan ik in zijn geheel op me nemen. Ik kan het project geheel naar jouw wens oppakken, je ontzorgen waar nodig, toegespitst op de behoeften van de organisatie. Vooraf wordt het traject duidelijk besproken en afspraken vastgelegd.

"Meer grip op je project? Ik hoor graag wat ik voor je kan betekenen!"

Personeelsadministratie de Basis op orde

Je kunt bij mij terecht voor:

 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden, HR processen, instrumenten en documenten
 • Inrichten en implementeren HR software
 • Opstellen HR handboek, Bedrijfsreglementen, HR Jaarkalender, Template contracten, brieven, formulieren en/of checklisten
 • Opschonen en digitaliseren van Personeelsdossiers
 • Vormgeven HR cyclus (ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken) en verslaglegging
 • Opleidingsplan inclusief opleidingsmatrix


Projectondersteuning

Waar nodig kan ik een deel van de werkzaamheden uit handen nemen tijdens projecten. Ik zorg daarmee voor meer grip op jouw project door middel van projectondersteuning. Door administratieve en organisatorische werkzaamheden ten behoeve van het project uit te besteden, houd je meer tijd over voor inhoudelijke zaken. Denk aan werkzaamheden zoals:

 • Verzorgen van schriftelijke- en/of email correspondentie
 • Opstellen van contracten/overeenkomsten
 • Opstellen projectbeschrijving en randvoorwaarden
 • Verwerken van personeelsmutaties
 • Aanleveren van personeelslijsten of management rapportages 
 • Plannen van vergaderingen en verslaglegging
 • Presentaties vormgeven
 • Bewaken deadlines


Type projecten:

 • Reorganisatie/ sociaal plan
 • Verhuizing
 • Implementatie nieuwe HR systemen
 • Externe projecten bij de klant


Mocht je projectmatige werkzaamheden uit willen besteden maar vind je deze hierboven niet terug?
Neem dan toch vrijblijvend contact met me op. Dan kijken we samen op welke manier we hier invulling aan kunnen geven. Ik stel me graag flexibel op, alles is bespreekbaar!

Personeelsadministratie de Basis op orde

AdPro-HR zorgt gegarandeerd voor:

  • Meer grip op dat ene project
  • Het zonder zorgen behalen van de doelstellingen van je project
  • Bewaken van deadlines
  • Geen tijd verliezen aan administratieve ‘rompslomp’
  • Meer tijd over voor inhoudelijke zaken
  • Meer sturing door managementrapportages


  De Administratieve Professional die je zoekt!