1

De Personeels
administratie

Een Succesvol Bedrijf Begint Met Tevreden Medewerkers

1

De Personeelsadministratie

Een Succesvol Bedrijf Begint Met Tevreden Medewerkers

Personeel is de meest belangrijke resource in een bedrijf. Zonder personeel, geen omzet. Voldoende tijd en aandacht besteden aan je personeel is een must. Het is bewezen dat bedrijven met gezonde en tevreden medewerkers succesvoller zijn en zo hun bestaansrecht op de lange termijn vergroten. Het is daarom belangrijk dat je in staat bent hen de juiste arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden te bieden. Een sterke basis begint bij de personeelsadministratie.

Personeelsadministratie

Bij het tewerkstellen van personeel komen heel wat administratieve en wettelijke verplichtingen kijken. Er worden veel administratieve handelingen van je gevraagd bij het vormgeven van het personeelsbeleid. Ook moet de personeelsadministratie  voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en eventueel de cao, welke voortdurend veranderen. Het voeren van een gestructureerde personeelsadministratie kan soms lastig zijn en veel tijd kosten. Tijd die je liever aan je medewerkers en de bedrijfsvoering besteedt.

Is je bedrijf de afgelopen jaren sterk veranderd, gegroeid of heeft er onlangs een reorganisatie plaatsgevonden? Zijn de processen hierdoor verouderd en heb je behoefte aan meer structuur en uniformiteit? Komen jij en/of je HR collega’s handen tekort om deze verbeteringsslag te maken?

Personeel is de meest belangrijke resource in een bedrijf. Zonder personeel, geen omzet. Voldoende tijd en aandacht besteden aan je personeel is een must. Het is bewezen dat bedrijven met gezonde en tevreden medewerkers succesvoller zijn en zo hun bestaansrecht op de lange termijn vergroten. Het is daarom belangrijk dat je in staat bent hen de juiste arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden te bieden. Een sterke basis begint bij de personeelsadministratie.

Personeelsadministratie

Bij het tewerkstellen van personeel komen heel wat administratieve en wettelijke verplichtingen kijken. Er worden veel administratieve handelingen van je gevraagd bij het vormgeven van het personeelsbeleid. Ook moet de personeelsadministratie  voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en eventueel de cao, welke voortdurend veranderen. Het voeren van een gestructureerde personeelsadministratie kan soms lastig zijn en veel tijd kosten. Tijd die je liever aan je medewerkers en de bedrijfsvoering besteedt.

Is je bedrijf de afgelopen jaren sterk veranderd, gegroeid of heeft er onlangs een reorganisatie plaatsgevonden? Zijn de processen hierdoor verouderd en heb je behoefte aan meer structuur en uniformiteit? Komen jij en/of je HR collega’s handen tekort om deze verbeteringsslag te maken?

"AdPro-HR voor ondersteuning bij het inrichten of structureren van de Personeelsadministratie!"

Personeelsadministratie de Basis op orde

Je kunt bij mij terecht voor:

 • Ondersteuning bij de dagelijkse Personeelsadministratie
 • Verbetering van de Personeelsadministratie (structuur en uniformiteit)
 • (Her) schrijven beleid en interne richtlijnen
 • Opstellen HR handboek, HR Jaarkalender en/of Checklisten
 • Inrichten standaard Managementrapportages
 • Selecteren en implementeren van HR software
 • Opschonen en digitaliseren van Personeelsdossiers
 • Ondersteuning bij Verzuimregistratie (Wet verbetering Poortwachter)
 • Ondersteuning bij Opleidingsregistratie
 • Ondersteuning bij Uren- en Verlofregistratie
 • Ondersteuning bij Recruitment
 • Ondersteuning voor, tijdens of na een Reorganisatie
 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden, HR processen, Instrumenten en Documenten
Personeelsadministratie de Basis op orde

 AdPro-HR zorgt gegarandeerd voor:

 • Dienstverlening op maat afgestemd op jouw wensen en behoeften
 • Een Personeelsadministratie die voldoet aan de wettelijke eisen
 • Beter inzicht in HR processen die aansluiten op de andere bedrijfsprocessen
 • Rust en overzicht
 • Een toegevoegde waarde binnen je bedrijf door kennis en expertise
 • Kwalitatieve dienstverlening tegen een scherp tarief


De Administratieve Professional die je zoekt!